• کیفیت 50.6 مگاپیکسل اتوفوکوس 61 نقطه ای  عکاسی پی در پی 56 فریم بر ثانیه فیلمبرداری با سرعت 25 فریم برثانیه مجهز به پردازشگر Dual Digic

  ریال 330.000.000 تماس با ما : 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تماس با ما : 33930466-021
 • با کیفیت 20.2 مگاپیکسل  فیلمبرداری با کیفیت 25 فریم بر ثانیه  اتوفوکوس 11نقطه ای عکاسی پی در پی 4.5فریم بر ثانیه  پردازشگر Digic +5 مجهز به WIFI , GPS

  ریال 370.000.000 تماس با ما : 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تماس با ما : 33930466-021
 • با کیفیت 20.2 مگاپیکسل فیلمبرداری با سرعت 60 و 50 فریم بر ثانیه  اتوفوکوس 65نقطه ای پردازشگر DIGIC 6  عکاسی پی در پی 10 فریم بر ثانیه 

  ریال 0 تماس با ما : 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تماس با ما : 33930466-021
 • با کیفیت 20.2 مگاپیکسل فیلمبرداری 4K اتوفوکوس 61 نقطه ای عکاسی پی در پی 14 فریم بر ثانیه صفحه نمایش لمسی خازنی 3.2 اینچ  پردازشگر DIGIC+6

  ریال 0 تماس با ما : 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تماس با ما : 33930466-021
 • با کیفیت 20.2مگاپیکسل  فیلمبرداری با سرعت 25 فریم برثانیه  دارای اتوفوکوس 19 نقطه ای  عکاسی پی در پی 7 فریم بر ثانیه پردازشگر DIGIC +5 سیستم WIFI صفحه نمایش لمسی خازنی

  ریال 0 تماس با ما : 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تماس با ما : 33930466-021
 • با کیفیت 24.2مگاپیکسل فیلمبرداری با سرعت 60 و 50 فریم بر ثانیه  اتوفوکوس 45 نقطه ای عکاسی پی در پی 7 فریم بر ثانیه  پردازشگر DIGIC 6 صفحه نمایش لمسی

  ریال 0 برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
 • با کیفیت 22.3 مگاپیکسل  فیلمبرداری با سرعت 25 فریم بر ثانیه  اتوفوکوس 61 نقطه ای  عکاسی پی در پی 6 فریم بر ثانیه  پردازشگر DIGIC +5

  ریال 0 برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
 • با کیفیت 18 مگاپیکسل  فیلمبرداری با سرعت 30 و 25 فریم بر ثانیه  اتو فوکوس 9 نقطه ای پردازشگر DIGIC 5 عکاسی پی در پی 3 فریم بر ثانیه دارای WIFI

  ریال 0 برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
 •  با کیفیت 20.2 مگاپیکسل فیلمبرداری با سرعت 60 فریم بر ثانیه صفحه نمایش لمسی  پردازشگر DIGIC 6 مجهز به Wifi دارای لرزشگیر

  ریال 0 برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
 • با کیفیت 24.2 مگاپیکسل فیلمبرداری با سرعت 25 فریم بر ثانیه اتوفوکوس 49 نقطه ای عکاسی پی در پی 4.2 فریم بر ثانیه پردازشگر DIGIC 6 مجهز به Wifi  صفحه نمایش لمسی

  ریال 0 برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
 • با کیفیت 20.2 مگاپیکسل  فیلمبرداری با سرعت فریم بر ثانیه مجهز به HS دارای Wifi , NFC لنز واید از  تا تله600 

  ریال 0 برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
 • با کیفیت 20.2 مگاپیکسل صفحه نمایش لمسی  فیلمبرداری با سرعت 50 فریم بر ثانیه پردازشگر DIGIC 6 مجهز به Wifi  , NFC

  ریال 0 برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
 • با کیفیت 16 مگاپیکسل  فیلمبرداری با سرعت 30 فریم بر ثانیه پردازشگر DIGIC +4 مجهز به Wifi  ,  HS

  ریال 0 برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
 • با کیفیت 20.3 مگاپیکسل  فیلمبرداری با سرعت 59 و 94 فریم بر ثانیه پردازشگر DIGIC 6 مجهز به Wifi , NFC  صفحه نمایش 3 اینچی

  ریال 0 برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
 • با کیفیت 20.3 مگاپیکسل  فیلمبرداری با سرعت 60 فریم بر ثانیه صفحه نمایش 3 اینچی پردازشگر DIGIC 6 مجهز به Wifi , HS دارای لرزشگیر

  ریال 0 برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
 • با کیفیت 20.3 مگاپیکسل فیلمبرداری با سرعت 60 فریم بر ثانیه پردازشگر DIGIC 6 مجهز به NFC  ,  Wifi صفحه نمایش 3اینچی لنز واید از 24 تا تله 960 میلی متر

  ریال 0 برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  برای سفارش تماس بگیرید 33930466-021

لیست مقایسه محصولات

انصراف