استابلایزر دوربین

استابلایزر دوربین یکی از مهمترین تجهیزات عکاسی محسوب میشود .
گیمبال که با نام استابلایزر هم شناخته می شود ساختار ساده ای دارد.
این دستگاه از تعداد حلقه تشکیل شده که با اتصال به یکدگیر زاویه قائمی پیرامون دوربین به وجود می آورند.
زمانی که دست به هر جهت حرکت کند، گیمبال در جهت معکوس شروع به حرکت خواهد کرد. به این ترتیب لنز و دوربین در جای خود ثابت باقی می می ماند. گیمبال در فیلم برداری به تصویر برداران کمک می کند تا بدون لرزش دست و استرس تصاویر با کیفیتی ضبط کنند.
استفاده از گیمبال باعث می شود که بتوانیم تصاویر بسیار با کیفیتی ضبط کنیم.