نور ثابت

اگر عکاسی به معنای نویسندگی با نور باشد، پس لوازم نورپردازی، قلم عکاس است.
افزودن لوازم نورپردازی به مجموعه ابزار عکاسی تان، فرصت های خلاقانه ای را برای بازی با سایه ها، ایجاد روشنایی یا اضافه کردن درخشش و تلألو را فراهم می کند.
اما درک و شناختن روشنایی نیز یکی از حساس ترین وظایف عکاسان مبتدی و متوسط برای کار با آن است.

برای مشاوره درباره نورپردازی و تجهیزات میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.