فلات نور ثابت SMD

نورهای LED و SMD یا نورهای فیلم برداری و عکاسی نسبت به تعداد سلول های مصرفی و همچنین استفاده از نور LED و SMD در میزان و کیفیت نور متفاوت هستند.

فلات های LED نسبت به SMD ها نور کمتر ولی نرم تری دارند و به دلیل گرم نشدن ساختار باریک تری دارند ولی نورهای SMD نور بیشتر و سخت تری دارند و به دلیل گرم شدن احتیاج به سیستم خنک کننده دارند به همین دلیل ساختار فیزیکی بزرگتری دارند.

یکی از معیار های سنجش نورهای سینمایی شاخصه CRI است که عددی بین 1 تا 100 است، هرچقدر این عدد بزرگتر باشد نور سینمایی شما به نور خورشید نزدیک تر است و این یعنی کیفیت مطلوب تری دارد.