کوله‌پشتی دوربین

اگر عکاس هستید پس اهمیت استفاده از کیف یا کوله برای محافظت و حمل دوربین و تجهیزات عکاسی خود آگاه هستید.

تهیه کوله پشتی برای حمل تجهیزات عکاسی بیشتر انتخاب کسانی است که زیاد سفر می‌کنند .

برای انتخاب کوله‌پشتی دوربین جنس آن اهمیت زیادی دارد. بهتر است جنس خارجی کوله، برزنت باشد. توجه کنید از خرید کیف‌هایی که جنس مشمایی دارند پرهیز کنید.

در واقع برای انتخاب کوله‌ای که قرار است از دوربین و تجهیزات گرانقیمت شما محافظت کند باید به جنس، نسبت به ظاهر کیف اهمیت بیشتری داد.

اگر شما با سه‌پایه عکاسی می‌کنید حتما کوله شما باید محلی برای قرارگیری سه‌پایه‌تان را داشته باشد. آخرین مسئله مهمی که لازم است به آن دقت کنید قابل تنظیم بودن بندهای کیف است.