خیمه نور

خیمه نور عکاسی یکی از ابزارهای مهم برای عکاسی از محصولات هستند این جعبه‌های نیمه شفاف را Light Box هم می‌نامند که در واقع اشاره به همان عملکرد آن‌هاست.