چتر نورپردازی

چتر عکاسی یکی دیگر از تجهیزات نورپردازی در عکاسی می باشد. چتر در عکاسی بعنوان رفلکتور (Reflector) یا بارتابنده نور نقش ایفا می نماید.
▫️ هدف تبدیل نور فلاش که یک منبع نور کوچکی هست را به یک منبع نوری بزرگ و نرم تبدیل کنیم که چتر عکاسی یک راه ساده و ارزان قیمت برای این کار می باشد.