بریل برقی (الکترونیکی)

بریل برقی می تواند به طور دائمی به دیوارهای استودیوی خود نصب شود تا به صورت ساده, سازماندهی مجموعه های پس زمینه را آسان کند.

بریل برقی به صورت برقی کار می کند و هر فون عکاسی بر روی یک محور بریل برقی قرار می گیرد.

بریل برقی یک واحد عالی برای تنظیمات استودیو دائمی شما است. بریل برقی را به طور مستقیم به دیوار خود متصل می شود، بریل برقی به شما این امکان را می دهد که استودیوی شخصی خود را با سهولت تنظیم کنید.