• وزن: ۲ کیلوگرم
  • ابعاد: ۸۰x35x35 سانتیمتر
  • حداکثر ارتفاع: ۱۸۸ سانتیمتر
  • حداقل ارتفاع: ۷۴ سانتیمتر
  • حداکثر تحمل وزن: ۵ کیلوگرم