سافت باکس ۹۰*۲۲ با گرید:

دارای دو مدل معمولی و پرتابل است.

دارای دفیوز است .

دارای گرید شبکه ای است.

ابعاد آن ۹۰ در ۱۲۰ سانتی متری است .

شکل آن مستطیل است.