توضیحات

فلات دوربین SMD 396-AS :

نور SMD با ۳۹۶ قطعه و توان قدرتی ۲۸ وات، امکان نورپردازی رضایت بخشی را برای شما فراهم می کند. شما می توانید این پنل نور را به عنوان نور اصلی یا کمکی در عکاسی و فیلمبرداری استفاده کنید.