توضیحات

ویژگی ها:
– قابلیت تغییر زاویه دسته های استبلایزر درجهات مختلف

 – با وزنی متعادل و طراحی دو دسته ای میزان فشار کمتری را بر روی بازوان شما وارد خواهد کرد
– طراحی دو دسته ای با گریپ نرم
– وزنه ی تعادل سبک تر : بدون وزنه ،موتور و باتری
– دارای کیف حمل پد دار برای حمل آسان و محافظت بیشتر