یکی از مشهورترین لنزهای حرفه‌ای کانن، با گستره‌ی فاصله‌ی کانونی نرمال تا تله و حداکثر دیافراگم ثابت f/2.8