بگراند عکاسی سبز

پرده کروماکی یا پرده سبز سینما یک تکنیک جلوه‌های ویژه سینمایی و پس‌تولیدی برای روی هم قرار دادن چند فیلم بر روی هم است.
بدین صورت که از اشیا یا افراد تصاویری روبه روی پرده‌ای معمولاً سبز یا آبی گرفته شده و با نگاره‌های مطلوب از پیرامون ادغام می‌گردند.

هنگامی که ویدیو ضبط شد پرده سبز ویدویی در اختیار شما می‌گذارد که قابلیت انجام هر تغییری را دارد ، ویژگی فوق العاده‌ای که پرده سبزسینما به وجود می‌آورد این است که می توانید پس زمینه ویدیو را با استفاده از یک عکس و یا طرح گرافیکی برند خودتان تغییر دهید.

در بسیاری از فیلم‌ها که لوکیشن خاصی دارند ابتدا تصاویر تمامی بازیگران روی یک پرده سبز ضبط می‌شود سپس به‌وسیله نرم‌افزارهای مخصوص پرده سبز از پشت بازیگران حذف می‌شود و تصویر موردنظر کارگردان جایگزین آن می‌شود.