توضیحات

دستگاه فون زنجیری ۳ محوره :

یکی از نیاز های مهم در عکاسی استدیویی و آتلیه ای بریل ها هستند.

این وسیله در اصل پایه دیواری برای رول فون ها و بگراند ها محسوب میشود.

بریل ها انواع مختلفی دارد و مکانیزم آن ها به دو دسته برقی و زنجیری تقسیم میشود.

در مدل زنجیری برای پایین و بالا اوردن رول فون ها و تعویض بک گراند باید ز زنجیر های تعبیه شده در کنار آن بهره بگیرند.

از لحاظ گنجایش تعداد رول فون نیز باید گفت که این محصولات در انواع مختلف ارایه شده است که بسته به میزان محور های آن دارد.

بریل زنجیری ۳ محوره گنجایش قرار دادن ۳ رول فون را دارد.