توضیحات

دستگاه فون زنجیری ۴ محوره پرتابل به همراه سه پایه :

با استفاده از این ابزار شما می توانید چهار عدد فون استودیویی را بر روی دو سه پایه نور نصب کنید. ابزاری مناسب برای افرادی که نیاز به جابه جایی استودیو خود دارند و همچنین عکاسانی که به دلیل اجاره ای بودن مکان یا هر دلیل دیگری تمایلی به سوراخ کردن دیوار برای نصب دستگاه فون ندارند. اگرچه که این دستگاه فون قابلیت اتصال به سقف یا دیوار را نیز دارد و  اگر در مکان ثابتی بودید می توانید این دستگاه را به سقف یا دیوار متصل کنید.
این ابزار استفاده از فون های استودیویی را در مواقعی که نیاز به جابه جایی دارید آسان می کند. کیفیت ساخت خوبی دارد و سبک است.این دستگاه فون زنجیری به همراه دو عدد سه پایه با ارتفاع ۲۸۰ سانتی متر ارائه می شود.