توضیحات

رفلکتور تلفیقی۸۰ دسته دار پنج کاره


رفلکتور ها یکسری صفحاتی هستند که روی آن ها موادی هست که  نور را به سمت سوژه بازتاب میدهد .

کاربرد آن ها این است که کنتراست تصویر را کاهش و کنترل دهد , سایه ها را حذف کرده دمای رنگ را کنترل کند.

و تنها در رفلکتور های نقره ای بازتاب بیشتر و به طور مستقیم است.

روکش نقره ای: افزایش کنتراست و اشباع حداکثری رنگ

روکش سیاه : حذف نورهای ناخواسته و ایجاد سایه

روکش طلایی : ایجد رنگ های گرم و متمایل به رنگ زرد و طلایی

روکش سفید : بازتاب نور به صورت شفاف

روکش بی رنگ: بازتاب رنگ به بدون تغییر

تلفیق یا ترکیب رنگ سرد ینی نقره ای و  گرم ینی طلایی برای نور همزمان گرم و سرد

چون یک دسته درکنار این نوع رفلکتور ها است برای استفاده از آن نیازی به دستیار ندارید و میتوانید از نگهدارنده های بوم مانند استفاده کنید و  آن ها را برروی انواع پایه های استاندارد نگهدارنده فلاش به سادگی وصل کنید.