توضیحات

رفلکتور تلفیقی ۸۰ دسته دار پنج کاره


رفلکتور ها یکسری صفحاتی هستند که روی آن ها موادی هست که  نور را به سمت سوژه بازتاب میدهد .

کاربرد آن ها این است که کنتراست تصویر را کاهش و کنترل دهد , سایه ها را حذف کرده دمای رنگ را کنترل کند.

و تنها در رفلکتور های نقره ای بازتاب بیشتر و به طور مستقیم است.

رفلکتور های سفید نیز نور را ملایم میکند.

که نکته مهم در استفاده از این محصول این است که برای  استفاده از آن در فضا های مرطوب

حتما قبل از استفاده برای خشک کردن آن اقدام کنید تا از آسیب دیدن و کاهش عمر رفلکتور جلوگیری کنید .

رنگ نقره ای برای داشتن بازتاب نور سرد

رنگ طلایی برای داشتن بازتاب نور گرم و آفتابی

رنگ سفید برای برداشتن و نابود کردن سایه ها

دفیوزر برای نرم کردن نور ها

تلفیق یا ترکیب نور طلایی و نقره ای که نور سرد ینی نقره ای و گرم ینی طلایی را همزمان باهم رفله میکند.

مناسب عکاسی در فضای باز و پرکاربرد و مفید از نور محیط .