کیت فلاش FSTEFOTO IV -160

شامل :

۳ عدد هد فلاش

۳ عدد سه پایه فلات

۲ عدد سافت باکس

۱ عدد چتر

۱ عدد رادیو فلاش

۱ عدد کیف حمل