کیت فلاش w200 MDN T-200b دهنه بزرگ

شامل : 

– ۳ عدد هد فلاش ۲۰۰ ژول 

– ۳ عدد پایه فلات 

– ۳ عدد لامپ مدلینگ سوزنی 

– ۳ عدد کابل برق

-۱ عدد شیدر 

-۱ عدد اسنوت 

-۱ عدد چتر 

-۱ عدد رادیو فلاش 

-۱ عدد کاسه 

-۱ عدد سافت باکس ۶۰*۶۰ با گرید 

-۱ عدد کیف حمل