توضیحات

کیت نور ثابت ۵ لامپ


کیت نور ثابت ۵ لامپ : به کمک این کیت نور ثابت می توانید روشنایی مورد نظر خود را برای عکاسی و فیلم برداری فراهم کنید، همچنین می توانید خروجی نور و زاویه ی تابش نور و همچنین روشن و خاموش کردن هر لامپ را با استفاده از سوییچ های مخصوص را تنظیم کنید.