یک لنز با فاصله‌ی کانونی واید تا تله‌ی متوسط (پرتره) – با کیفیت تصویر و ساختی مناس