یک لنز با گستره‌ی فاصله‌ی کانونی بسیار زیاد – مناسب برای انواع حالت‌های عکاسی