توضیحات

فیلتر کرنل Kernel ND8 67mm :


فیلتر ND8 متغیر کرنل Kernel ND8 67mm برای کاهش نور هنگام روشنایی ایجاد شده است.

با طولانی کردن مدت زمان قرار گرفتن در معرض نور، امکان کنترل نور ورودی به تصویر را فراهم می کند.
به عکاس این امکان را می دهد تا هنگام گرفتن عکس در محیط، از دیافراگم های بزرگ استفاده کند.
در شرایط نوری ضعیف، تاثیر چشمگیر ایجاد می کند.