توضیحات

هولدر رفلکتور Reflector holder


بدون نیاز داشتن به دستیار و با استفاده از هولدر رفلکتور،می توانید از رفلکتور در زاویه های مختلف استفاده کنید.

قابلیت نصب رفلکتورها در اندازه ۵۰ سانتی متر تا ۱ و نیم متر بر روی پایه ای با چرخش ۳۶۰ درجه را دارد .

 قابلیت نگهداری رفلکتورهایی تا اندازه ای به طول ۲m را دارد.

طریقه استفاده این هولدراین است که دسته اتصال میله ی هولدر رفلکتور به بدنه ی سه پایه نور وصل شده و میله ی هولدر به آن متصل می شود.

مزیت آن این است  که میتوانید از خود سه پایه نور نیز جهت بستن فلاش نیز استفاده نماید.

به این دلیل که دسته اتصال هولدر بر روی بدنه ی سه پایه متصل می شود و سری سه پایه آزاد میشود.